LED

Eind 2021 nam Roots de beslissing om de eerste hectaren van hun areaal van 26 hectare te voorzien van een LED-teeltsysteem van Signify in samenwerking met Stolze en Samax. Na een jaar van uitgebreid testen en ervaringen opdoen, is in 2022 ook de belichte kas in Zevenhuizen aangevuld met eenzelfde belichtingssysteem. Dankzij deze innovatie is het bedrijf in de toekomst in staat om winst te boeken op het gebied van kwaliteit, afzet én duurzaamheid. Stefan: “Door de LED’s worden we veel flexibeler qua belichting, door onder andere de mogelijke dimbaarheid, waardoor we nog meer energie kunnen besparen en duurzamer te werk kunnen gaan.” Weer een grote stap in de richting van duurzamer telen!

Warmtekrachtkoppeling

Omdat wij de fossiele brandstoffen - die wij nu nog nodig hebben - zo optimaal mogelijk willen benutten, staan er op beide locaties in totaal vier zeer efficiënte warmtekrachtinstallaties. Gezamenlijk hebben deze units een opwekvermogen van bijna 14 megawatt. In deze installaties gebruiken we aardgas waarmee we warmte, elektriciteit en CO2 opwekken, die we allemaal in onze kassen kunnen inzetten. In de zomer, als we een overschot aan elektriciteit hebben, leveren wij deze stroom terug aan het elektriciteitsnet.

Zonnepanelen

Om het hele jaar tomaten te kunnen leveren, belichten we de tomaten met ons efficiënte verlichtingssysteem. De elektriciteit die daarvoor nodig is, wekken we zoveel mogelijk zelf op. Dit doen we met onze warmtekrachtinstallatie, maar in Honselersdijk hebben we op de beide sorteer- en verpakkingsloodsen ook 1440 zonnepanelen geïnstalleerd. Die zonnepanelen wekken jaarlijks circa 468.000 kilowattuur schone elektriciteit op. Daarmee leveren we een forse duurzame bijdrage aan ons elektriciteitsgebruik.

Duurzame warmte

Om de productie van onze tomaten vergaand te verduurzamen, zoeken wij naar verschillende manieren om onze warmtebehoefte duurzaam in te vullen. Sinds 2019 beschikt onze vestiging in Honselersdijk daarvoor over een aansluiting op de aardwarmtebron van Trias Westland. De coöperatie Trias Westland exploiteert een geothermieproject dat warm water vanuit circa 2,3 kilometer diepte naar boven pompt. Via een warmteleiding wordt die warmte naar glastuinders getransporteerd. 

In 2019 maakte Trias Westland bekend dat ze een tweede boring gaat uitvoeren, waardoor de capaciteit wordt uitgebreid en telers meer warmte kunnen afnemen. Op dit moment kunnen wij op onze vestiging in Honselersdijk met aardwarmte voor circa 20% in onze warmtebehoefte voorzien. Voor onze vestiging in Zevenhuizen onderzoeken we met een aantal partners de mogelijkheden van een aansluiting op een restwarmteleiding. Dit warmtenet moet restwarmte uit de Rotterdamse haven aan onder meer de glastuinbouw gaan leveren.

Zowel onze vestiging in Honselersdijk als in Zevenhuizen heeft een aansluiting op de CO2-toevoerleiding van OCAP. Als de warmtekrachtinstallaties uitstaan kunnen we door onze OCAP-aansluiting toch CO2 toedienen. Doordat OCAP CO2 afvangt bij de industrie en vervolgens via leidingen naar onze vestigingen en vele andere glastuinbouwbedrijven transporteert, leveren wij een wezenlijke bijdrage aan het reduceren van de wereldwijde CO2-uitstoot.